Co to są zrównoważone zamówienia publiczne?

Ostatnie lata stanowią okres, w którym dynamicznie wprowadza się idee zrównoważonego rozwoju. Można bowiem zaobserwować znaczny wzrost zamówień w zakresie dóbr i usług, o czym świadczą dane wskazujące, iż administracja publiczna wydaje 16% produktu globalnego całej Europy, co łącznie dotyczy kwoty w wysokości ok. 1500 mld łącznie.  Jak zapewne wiesz, zamówienia te dokonywane są przez organy administracji publicznej, a wiec podmioty, które wykonują  zadania  publiczne i dlatego nie dysponują własnymi środkami. Z tego powodu zachodzi potrzeba efektywnego wydatkowania tych środków. Poza tym istotne jest wykluczenie dyskryminacji oraz uprzywilejowania niektórych podmiotów poprzez zapewnienie wykonawcom merytorycznych kryteriów rozpatrywania złożonych ofert.

0koliczności wpływające na nowe podejście do zamówień publicznych są realizowane w ramach programu zrównoważonego rozwoju. Pytasz, o co dokładnie chodzi?

Pojęcie zrównoważonych zamówień publicznych dotyczy, zarówno zielonych zamówień publicznych,  jak i społecznych zamówień publicznych. Pierwsze z nich odnoszą się do aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych, co powinno dotyczyć każdego etapu postępowania.  Polegają one na  minimalizowaniu rozwiązań mających negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia. W ramach tych działa został przyjęto Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007-2009, co ma doprowadzić do zwiększenia uwzględniania aspektów środowiskowych lub promowania wzorców rynków przyjaznych środowisku.

Społeczne zamówienia społeczne odnoszą się do etapów postępowania. Dotyczą one najczęściej działań związanych z promocją, poszanowaniem praw człowieka i prawa pracy,  wsparciem  społecznego włączenia – w tym osób niepełnosprawnych., Po za tym pozostaje problem  możliwości zintegrowania aspektów społecznych i zamówień publicznych w najlepszy możliwy sposób i w efekcie przyczynienie się do zrównoważanego rozwoju.

Źródła:

(1)    http://www.zielonezamowienia.gov.pl/

(2)    http://www.mg.gov.pl/files/upload/7904/Nowe_podejscie.pdf

(3)    http://www.udho.pl/zielone_zamowienia/

(4)    http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/zamowienia_publiczne/artykuly/670812,spoleczne_zamowienia_publiczne.html#ixzz2lgwQx6bp

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź