Kryteria wyboru oferty

 

W Informatorze  zamówień publicznych nr 1/2014 opublikowano  szereg danych podsumowujących stan zamówień publicznych w 2013  r.  Wśród zawartych tam informacji, zwraca uwagę tabelka przedstawiające kryterium oceny  oferty wywierające wpływ na decyzję Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznym. Przyglądając się tym analizom można śmiało stwierdzić, iż cena jest czynnikiem determinującym wybór Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowiła ona jedyne kryterium  oceny ofert w  przypadku 92 % postępowań  (95% w przypadku robót budowlanych, 93% dostaw,88% usług)., Wskaźnik postępowań, w których cena była tylko jednym z kryteriów oceny ofert wynosił 8% (5% roboty budowlane, 7% dostawy, 12 % usługi). Dane te zwracają  uwagę tym bardziej, iż blisko 10 lat wcześniej, tj. w 2004 r. cena stanowiła jedyne kryterium wyboru ofert zaledwie w 29% postępowań, choć już wtedy w 84% wybierano ofertę najniższą cenowo.

Przedstawione analizy nie pozostawiają złudzeń-   obecnie to cena stanowi w rzeczywistości jedyne kryterium wyboru ofert. Zastanawiasz się, czy taki stan jest zgodny z przepisami Prawa zamówień publicznych (PZP)?

Omawiane zagadnienie reguluje art. 91 wspomnianej ustawy.  W świetle przywołanego przepisu kryterium wyboru oferty może cena albo cena wraz z innymi kryteriami  tj, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji,  itp

. Dlaczego więc inne kryteria są w praktyce pomijane albo w nieznacznym stopniu uwzględniane  przez  Zamawiającego?  Analizując ten problem  należy wprawdzie  przyznać, Iż cena jest obiektywnym i jasnym kryterium wyboru ofert, bo wygrywa ten, który zaoferuje najniższą cenę, co z pewnością  jest dla Zamawiającego rozwiązaniem  wygodnym,  łatwym do uzasadnienia, ucinającym  wszelkie dyskusje dotyczące  ewentualnych  nadużyć w toku postępowania. Poza tym analiza innych kryteriów pochłania więcej czasu, co może także niejednokrotnie wpłynąć na wybór kryterium przez Zamawiającego

 Choć jak widzisz inne kryteria mają zdecydowanie marginalny wpływ na decyzję Zamawiającego, to należy podkreślić, i ż w rezultacie sytuacja ta może spowodować dla Zamawiającego szereg trudności wynikających szczególnie z braku optymalnego dopasowania oferty do potrzeb Zamawiającego.

Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż pomimo próby zmian w tym zakresie, ciągle to cena a nie jakość stanowi podstawowe kryterium wyboru oferty.

Źródła:

1) Informator UZP nr 1/2014 s. 43, źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2856

2) http://www.centrumcsr.pl/nie-tylko-cena-kryteria-oceny-ofert-w-zamowieniach-publicznych/

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź