Ile czasu trwa średnio postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

                Mówi się, że czas to pieniądz i trudno się z tym nie zgodzić. Wszystkim zależy na szybkim i skutecznym załatwieniu swojej sprawy. Dokonując wyboru pomiędzy różnymi możliwościami, często to czas ma decydujący wpływ na to, które rozwiązanie wybierzemy. Nic dziwnego, że i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego klienci często pytają mnie, ile czasu może trwać to postępowanie?

            Sądzę, ze i Ty równie często zadajesz podobne pytanie. Mając to na uwadze, postanowiłam pokrótce przedstawić statystyki, które są co jakiś publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych. Aby jednak dane te były dla Ciebie zrozumiałe, wspomnę o kilku istotnych kwestiach. Dokonując porównania, należy bowiem odróżnić postępowanie dotyczące kwoty powyżej tzw. progu unijnego, czyli 14.000 euro, a postępowanie mające na celu udzielenie zamówienia w kwocie niższej od wskazanej wartości. Rozróżnienie to ma zasadnicze znaczenie ze względu na różnice w procedurze, której podlegają oba tryby. Poza tym powinieneś jeszcze zwrócić uwagę na to, że także rodzaj zamówienia wywiera istotny wpływ na czas trwania postępowania. Pisząc to mam na myśli różnice, które mogą wystąpić w przypadku zamówień na roboty budowlane, dostawy lub usługi.

            Przechodząc już do prezentacji konkretnych danych, należy przede wszystkim podkreślić, że czas trwania postępowania w przypadku zamówienia poniżej tzw. progu unijnego w 2012 r. wynosił średnio 31 dni, co stanowi wartość porównywalną z rokiem 2011. Oczywiście, można wskazać na miesiące, w których czas trwania postępowania może być o  kilka dni dłuższy, np. wrzesień, co zapewne związane jest z zakończeniem okresu urlopowego i możliwie większą ilością  postępowań.

            W przypadku zaś zamówień powyżej tzw. progu unijnego, czas oczekiwania na zakończenie postępowania jest o wiele dłuższy, bo w 2012 r. wynosił on średnio 86 dni. Niepokoi fakt, że wynik ten stanowi wartość wyższą od rezultatu z 2011 r, kiedy przeprowadzenie ogółu czynności trwało średnio 5 dni krócej. Zastanawiasz się, jaka jest tego przyczyna?  Wydaje się, że powodem tej sytuacji nie może być znacznie większa ilość postępowań, bo z danych zawartych  w sprawozdaniach, które zostały przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż w roku 2012 udzielono 188.478 zamówień, co stanowi liczbę tylko trochę wyższa od tej z 2011 r.– 186.232.

               Wspomnę jeszcze, że w przypadku obu postępowań – tych poniżej i powyżej progu unijnego – czas oczekiwania na zakończenie postępowania był różny, w zależności od rodzaju zamówienia. Z danych za rok 2011 i 212 r. wynika, iż  zdecydowanie najwięcej czasu trwało udzielenie zamówienia na roboty budowlane i wynosiło średnio od 10 do nawet kilkudziesięciu dni dłużej. Z danych tych wynika jeszcze, że nawet najdłuższe postępowanie trwało średnio 121 dni, co w porównaniu do innych postępowań, przede wszystkim tych sądowych, które potrafią ciągnąć się latami, wynik ten powinien Cię raczej zachęcić do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

                   Źródła: Informator UZP nr 4/2013 i nr 9/2011, www.uzp.gov.pl

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź