Ostatnie lata stanowią okres, w którym dynamicznie wprowadza się idee zrównoważonego rozwoju. Można bowiem zaobserwować znaczny wzrost zamówień w zakresie dóbr i usług, o czym świadczą dane wskazujące, iż administracja publiczna wydaje 16% produktu globalnego całej Europy, co łącznie dotyczy kwoty w wysokości ok. 1500 mld łącznie.  Jak zapewne wiesz, zamówienia te dokonywane są przez organy administracji publicznej, a wiec podmioty, które wykonują ...