społeczne zamówienia publiczne

Co to są zrównoważone zamówienia publiczne?

Ostatnie lata stanowią okres, w którym dynamicznie wprowadza się idee zrównoważonego rozwoju. Można bowiem zaobserwować znaczny wzrost zamówień w zakresie dóbr i usług, o czym świadczą dane wskazujące, iż administracja publiczna wydaje 16% produktu globalnego całej Europy, co łącznie dotyczy kwoty w wysokości ok. 1500 mld łącznie.  Jak zapewne wiesz, zamówienia te dokonywane są przez organy administracji publicznej, a wiec podmioty, które wykonują ...

Co to są społeczne zamówienia publiczne?

Ostatnio coraz więcej słychać o społecznych zamówieniach publicznych. Cała idea jest rezultatem uwzględnienia aspektów społecznych kształtowanych na poziomie Unii Europejskiej, o czym świadczy choćby komunikat Komisji dotyczący ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie zamówień publicznych oraz możliwości zintegrowanego społecznego podejścia do zamówień- KOM (2001) 566. Z tego względu zamierzam bliżej przedstawić Ci omawianą problematykę  O co dokładnie chodzi?

Wspomniane zagadnienie jest związane z powiązaniem...