rażąco niska cena

Nowe dyrektywy Rady Unii Europejskiej w zakresie Prawa zamówień publicznych – problem ceny w zamówieniach publicznych

Ostatnio możesz zaobserwować, że w  zamówieniach publicznych coraz bardziej popularne staje się „ podejście oparte na narzędziach”.  Na czym ono polega?

W zamierzaniu pomysłodawców, celem tego podejścia jest udostępnienie  instytucjom i podmiotom zamawiającym możliwie szerokiej gamy narzędzi , które pozwolą w sposób optymalny przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Ze względu na  to zwrócę Twoją uwagę na nowe dyrektywy przyjęte przez Radę...

W jakim terminie zamawiający jest zobowiązany zwrócić się do wykonawcy o szczegółowe wyjaśnienia w przypadku podejrzenia zaoferowania rażąco niskiej ceny?

Kontynuując wątek rozpoczęty w poprzednich postach po raz kolejny chciałabym zwrócić Twoją  uwagę na problem  rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie związane  z terminem, w którym zamawiający zobowiązany jest zwrócić się do wykonawcy  żądając złożenia szczegółowych wyjaśnień powodów zaproponowania wskazanej przez wykonawcę  ceny.

Jak zapewne wiesz pytania kierowane do wykonawcy są  uzasadnione  wyłącznie  w sytuacji, gdy za rażąco niską może być...

Jakie elementy oferty podlegają analizie pod kątem rażąco niskiej ceny?

Zagadnienie rażąco niskiej ceny jest jednym z bardziej kontrowersyjnych problemów w  świetle ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Jak zapewne wiesz przepisy o zamówieniach publicznych respektują zasadę oszczędnego oraz celowego  wydatkowania pieniędzy publicznych, dlatego też często jednym z  najważniejszych kryteriów wyboru oferty stanowi cena. Problem w tym, iż niejednokrotnie zdarza się, że podana przez Wykonawcę cena wydaje się być niewiarygodnie niska w...

Rażąco niska cena, czyli o kolejnym projekcie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych ciąg dalszy…

Problem rażąco niskiej ceny jest jednym z zagadnień wywołujących sporo kontrowersji w Prawie zamówień publicznych  (PZP). Szczególnie ostatnio gdyż z dostępnych informacji wynika, iż w dniu 5 września 2013 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do Komitetu Stałego Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Jest to już czwarta wersja projektu. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Komisję wspólną...