Czy przetargi publiczne są najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania nowych zamówień w branży budowlanej?

Ostatnio zwróciłam uwagę na najnowszy raport KPMG zatytułowany „Budownictwo w Polsce” Opublikowano w nim dane będące rezultatem wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w marcu i kwietniu 2013 r. Zadawane pytania dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku budowlanym oraz perspektyw rozwoju.

 Zastanawiasz się jakie wnioski wynikają z tych badań?

Poniżej zwrócę uwagę tylko na te, mające bezpośredni związek z procedurą zamówień publicznych. Okazuje się bowiem, iż  zarządzający zarówno małymi, jak i dużymi firmami uznali przetargi za najskuteczniejszą i najczęściej wykorzystywaną metodę pozyskiwania nowych zamówień, na co wskazywało przyznanie jej 7.4 pkt na 10 możliwych. Co ciekawe aż 92 % respondentów potwierdziło, że bierze udział w przetargach. Podkreślę tylko, że jest to wynik lepszy w porównaniu do lat ubiegłych. Na potwierdzenie powyższego zaznaczę, iż w 2008 r. 80 % badanych przyznało, że korzystało z przetargów, a wskaźnik uznania tej metody za najskuteczniejszą w pozyskiwaniu nowych klientów wynosił 6.6 pkt. na 10 możliwych.

Wydaje się, iż za bezpośrednią przyczynę wzrostu zainteresowania postępowaniem przetargowym należy uznać większą przejrzystość związanych z tym procedur. Średnia ocena dla wskazanego aspektu procedury przetargowej w 2008 r. wynosiła 4.4 pkt. ( w skali do 10 pkt), a w ostatnich badaniach już 6 pkt. Większość przedsiębiorstw, bo aż 85 % nie spotkała się ze zjawiskiem korupcji. Odmiennie zdanie wyraziło 10 % ankietowanych, a 5% z nich wstrzymało się od wyrażenia opinii.

Choć zamówienia publiczne na roboty budowlane stanowią obecnie ok. 25 % ogólnej liczby zamówień, to znaczna część badanych zauważa niższą liczbę dostępnych kontraktów i w związku z tym 32 % z nich deklaruje akceptacje dla ryzyka i przyjęcia zamówienia nawet przy ujemnej marży.

Podsumowując powyższe, mając na uwadze zadane w temacie tego wpisu pytanie, należy podkreślić znaczącą rolę postępowania przetargowego w branży budowlanej. Czy tendencja ta ulegnie zmianie?  Z uwagą będę obserwować kolejne wyniki badań i oczywiście poinformuje Cię o nich  w jednym z kolejnych moich wpisów.

Źródła:

(1)  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2601

(2) http://www.inzynierbudownictwa.pl/biznes,raporty,artykul,zamowienia_publiczne__budownictwo_w_odwrocie,4827

(3) http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2013/Budownictwo-w-Polsce-Edycja-2013.pdf

Liczba komentarzy: 7

 1. cialis

  Hello!
  http://v1free-cialis.com/#7864 ,cialis

 2. cialis

  Hello!
  http://cornerpubboston.com/#2788 ,cheap cialis tablet

 3. buy_antabuse

  Hello!
  http://osbge.org/antabuse-discount.html#2359 ,buy antabuse

 4. arava_online

  Hello!
  http://osbge.org/arava-discount.html#4202 ,arava online

 5. cialis

  Hello!
  http://www.zborder-cialis1.com/#6111 ,generic cialis vs cialis

 6. dosage_cialis

  Hello!
  http://www.jsonpresentreklam.com/#5446 ,dosage cialis

 7. viagra

  Hello!
  http://y3viagra-price.com/#3164 ,viagra

Zostaw odpowiedź