Sąd Najwyższy: poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów pomocy prawnej z OC sprawcy wypadku drogowego

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie o sygn. III CZP 75/11 , stwierdził, że poniesiony na etapie przedsądowym koszt ustanowienia pełnomocnika może zostać uznany za szkodę majątkową.

Jednakże Sąd Najwyższy uznanie kosztów pełnomocnika jako szkody majątkowej, podlegającej naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, uzależnia od łącznego zaistnienia dwóch przesłanek: koszty pomocy prawnej poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym były w okolicznościach konkretnej sprawy uzasadnione i konieczne, zaś pomoc ta była świadczona przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Więcej przeczytasz tutaj:

http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/III-CZP-0075_11.pdf

 

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź