Koniec z omijaniem prawa przy udzielaniu „chwilówek”!

Rząd przyjął projekt założeń do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Nowe przepisy mają m.in. ukrócić lichwiarskie odsetki pobierane przez firmy pożyczkowe.

Nowe przepisy mają za zadanie przede wszystkim ograniczyć możliwość pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów. Konsument ma być lepiej chroniony zarówno przed pobieraniem bardzo wysokich, nieuzasadnionych opłat na etapie udzielania i bieżącej obsługi pożyczki, jak i w sytuacji gdy będzie on zalegał ze spłatą pożyczki, bowiem w tym względzie nowa regulacja doprecyzowuje zasady pobierania odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki, a także ma zapobiegać obciążaniu konsumenta nadmiernie wysokimi kosztami windykacji.

A jak wyglądają szczegółowe założenia nowelizacji?

Najważniejsze jest to, że wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie pożyczki nie będzie mogła przekroczyć sześciokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, która obecnie wynosi 4%, a zatem aktualnie odsetki nie mogłyby wynieść więcej niż 24%. Ponadto limit odsetek za opóźnienie będzie obejmował również opłaty związane z postępowaniem windykacyjnym.

Suma wszystkich kosztów kredytu lub pożyczki poza odsetkami, nie będzie mogła przekroczyć 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego i dodatkowo 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym. Dodatkowo całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekroczyć 100% całkowitej kwoty kredytu.

Nie można także pominąć faktu, że nowa regulacja ma również zwiększyć wiarygodność branży pożyczkowej, wobec której zostaną sformułowane określone wymogi, których spełnienie będzie warunkowało możliwość prowadzenia tej działalności. Przede wszystkim konieczne będzie prowadzenie tego rodzaju działalności w formie spółki kapitałowej, które kapitał zakładowy nie będzie mógł być niższy niż 200 tys. zł.  

Na koniec dodać należy także, że osoby zasiadające we władzach takiej spółki będą musiały wykazać się niekaralnością za określone przestępstwa.

 Źródło: http://prawo.rp.pl/artykul/794099,1108142-Koniec-z-lichwiarskimi-odsetkami-od–chwilowek-.html?p=2

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź