Czy polisolokata LUCRO jest nieważna z mocy prawa? część 2

W tej części o dalszych przesłankach, które mogą stanowić podstawę uznania umowy ubezpieczenia zwanej LUCRO jako nieważnej z mocy prawa i wstęp do wyjaśnienia dlaczego produkty LUCRO pomimo faktycznego powstawania w różnych okresach, jak jeden mąż obecnie tracą około 70%.

Wadliwe ustalenie składek ubezpieczeniowych w polisolokatach LUCRO

Element umowy ubezpieczenia, jakim jest składka ubezpieczeniowa musi przede wszystkim uwzględniać zasadę wzajemności, gdyż nie uwzględnienie tego elementu oznacza, że oferowany produkt nie jest umową ubezpieczenia. A przecież  zakłady ubezpieczeń nie mogą oferować innych produktów, niż umowy ubezpieczeniowe.  Treść art. 18 ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie pozostawia tutaj wątpliwości, gdyż pkt 1, 2 art. 18 stanowi, że „wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego” oraz „składkę ubezpieczeniową  ustala się w wysokości, która powinna co najmniej zapewnić wykonanie wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia i pokrycie kosztów wykonywania działalności ubezpieczeniowej zakładu ubezpieczeń”.

A tak jak opisałem w części 1 w skonstruowanym produkcie LUCRO brak jest elementu zapewnienia wykonania wszystkich zobowiązań z umów ubezpieczenia, a produkt ten zapewnia jedynie wykonanie każdej z umów z osobna, a na tym nie polegają ubezpieczenia.

W tym miejscu należy jeszcze dodać, że nazwa ustawowa produktu to ubezpieczenie na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a zatem nie powinno ulegać wątpliwości, że taki produkt powinien przede wszystkim być ubezpieczeniem, a jego dodatkową funkcją może być element inwestycyjny, a nie odwrotnie, jak starają się to wadliwie intepretować zakłady ubezpieczeń.

Brak oświadczenia zawierającego wysokość sumy ubezpieczenia powodujący nieważność umowy

Analiza treści deklaracji przystąpienia produktu LUCRO jednoznacznie potwierdza, że nie został spełniony wymóg opisany w art. 829 §2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w umowie ubezpieczenia na życie zawartej na cudzy rachunek, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej. Oświadczenie powinno obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia”, co w świetle art. 807 §1 kodeksu cywilnego oznacza nieważność zawartej umowy ubezpieczenia.

Do podstawowych wymagań formalnych od których uzależnia się skuteczność zawarcia umowy na rzecz osoby trzeciej w wypadku ubezpieczeń osobowych konieczne  jest oświadczenie się ubezpieczonego stronie wskazanej w umowie, że chce skorzystać z zastrzeżenia na jej rzecz ochrony ubezpieczeniowej, a także aby owo oświadczenie zawierało w sobie wysokość sumy ubezpieczenia. W deklaracji przystąpienia produktu LUCRO nie sposób jednak doszukać się oświadczenia wymaganego przez prawo odnośnie wysokości sumy ubezpieczenia, co jak podkreślono powyżej w świetle art. 807 §1 kodeksu cywilnego oznacza nieważność umowy.

Brak wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Analizując warunki produktu LUCRO należy również wspomnieć o treści artykułu 13 pkt 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który brzmi:

 1. W zakresie ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, o których mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do określenia lub zawarcia w umowie ubezpieczenia:

1) wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych;

2) zasad ustalania wartości świadczeń oraz wartości wykupu ubezpieczenia, w tym również zasad umarzania jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego i terminów ich zamiany na środki pieniężne i wypłaty świadczenia;

3) regulaminu lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego obejmującego w szczególności charakterystykę aktywów wchodzących w skład tego funduszu, kryteria doboru aktywów oraz zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne;

4) zasad i terminów wyceny jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

5) zasad ustalania wysokości kosztów oraz wszelkich innych obciążeń potrącanych ze składek ubezpieczeniowych lub z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego;

6) zasad alokacji składek ubezpieczeniowych w jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w szczególności w zakresie określonym w pkt 4 i 5, oraz terminu zamiany składek na jednostki tego funduszu

a w produkcie LUCRO ubezpieczyciel Allianz nie sprostał tym wymaganiom, bowiem zaproponował wyłącznie jeden ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy (co z pewnością nie jest wykazem oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych), pozbawiając tym samym ubezpieczonego możliwości dokonania jakiegokolwiek wyboru na etapie podejmowania decyzji o przystąpieniu do ubezpieczenia oraz możliwości alokowania kapitału w inny fundusz już w trakcie trwania umowy.

A zatem umowa ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, która oferuje tylko jeden ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jest niezgodna z prawem, gdyż nie spełnia wymogu opisanego w art. 13 ust. 4 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Co więcej oferowanie jednego funduszu, który w dniu podpisania deklaracji przystąpienia jeszcze faktycznie nie istniał (wprowadzenie subskrypcji nie znanej ustawie o działalności ubezpieczeniowej), jest zaprzeczeniem świadomego inwestowania i transparentności działania zakładu ubezpieczeń wobec swojego Klienta, a takie działanie względem konsumenta, należy uznać za nie zgodne z zasadami współżycia społecznego i z tego też powodu należy taką umowę uznać za nieważną z mocy prawa.

Na poparcie tezy niezgodnego z prawem działania Allianz przy produkcie LUCRO można wskazać działania konkurencji, które postępują zgodnie z zasadami prawa i doręczają już przy deklaracji przystąpienia wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

O tym dlaczego tak postąpiono, napiszę szerzej w dalszych częściach cyklu i opiszę zaskakująco zgodne wyniki utraty kapitału we wszystkich produktach LUCRO, obecnie około -70%!!!

Powyższe jest poglądem prawnym autora odnośnie opisywanego produktu LUCRO oferowanego przez TU Allianz Życie Polska SA w ramach grupowego ubezpieczenia dla Klientów Getin Banku SA i  nie stanowi porady prawnej.

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 10

 1. gosc

  Pane Grzegorzu, kiedy kolejna, trzecia część cyklu?

  Myślę, że wiele osób czeka na ciąg dalszy tego ciekawego felietonu, serdecznie pozdrawiam.

 2. LUCRO

  witam też zostałam oszukana po wczorajszym programie w tv dzisiaj zadzwoniłam do allianz lucro i okazało się że mam mniej pieniedzy niż wpłaciłam powiedziano mi żeby zlikwidować ubezpieczenie muszę złożyć wniosek o wykup polisy szukam osób poszkodowanych może jakiś pozew grupowy może ktoś wie co zrobić proszę o kontakt domika14@poczta.fm

 3. Ania

  Myślałam że to ja taka roztrzepana. W Getin bank chciałam przedłużyć lokatę a pan polecił mi nowe oszczędzanie. Dodał ze ta metoda dostała nawet nagrodę Nobla. Jedyny warunek to nie wybieranie pieniędzy przez 3 lata. Pomyślałam dam radę 🙂 nie doczytałam umowy. Zresztą w pośpiechu I tak nie mogłam się skupić I pomyślałam przecież pan w banku nie powinien kłamać. Po 3 latach zadowolona obliczył am sobie ile powinnam mieć zaoszvzedzpnych pieniędzy. ..bez oprocentowania około 10 tysięcy zł I gdy zadzwoniłam do Allianz okazalo się ze mam jakoś 300 zł chyba. Gdy poszlam do banku okazało sie że pan juz nie pracuje . Teraz też nie wiem co robić.

  • Grzegorz Prigan

   Proszę się z nami skontaktować wroclaw@laurifer.pl

   • LUCRO

    witam . Ja tez zaiwestowalam w LUCRO 07 04 2011 do 07 04 2026 i place systematycznie skladki i chcialabym odzyskac zgromadzone srodki . ale nie wiem jak to zrobic zeby nie stracic??

 4. Grzegorz

  Witam wszystkich. Ja niestety też jestem w podobnej sytuacji. Pod koniec 2010 roku podpisałem kredyt hipoteczny w Getin Banku. Przedstawiciel banku zachwalał produkt LUCRO. Mówił że za 10 lat spłacę praktycznie cały kredyt hipoteczny. Poprosiłem niedawno Allianz o przedstawienie mi stanu moich środków finansowych. Jakie było moje zdziwienie gdy przyszło pismo a w nim informacja, że na wpłacone do tej pory 24 tysiące złotych mogę na swój wniosek dostać zwrot w kwocie nie całe 12 tysięcy. Chcę nie z tego wycofać, ale nie chcę im darować takiej kwoty. Może Wy macie jakieś pomysły jak to zrobić. Proszę o pomoc.

Zostaw odpowiedź