Wyniki wyszukiwania tagu: nowelizacja

Dokumenty sporządzane przez banki nie mają już mocy dokumentów urzędowych

19 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ograniczyła ustanowioną w art. 95 ust. 1  zasadę, że księgi rachunkowe banków i wyciągi z nich mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Podstawę nowelizacji stanowił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (sygn.akt P 7/09), na mocy którego uznano za niekonstytucyjne uprzywilejowanie banku w...

Kosztowne konsekwencje braku ubezpieczenia OC

Rok 2013 w pełni! Może planujecie zakup nowego samochodu? Z pewnością wiecie już zatem o zmianach jakie wprowadzono w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli nie to jeszcze nic straconego...PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE

11 lutego 2013r. zakończył się okres przejściowy, który miał Nas przygotować na nowości prawne w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych. Upływ tego okresu przyniósł...