Wyniki wyszukiwania tagu: chwilówki

Koniec z omijaniem prawa przy udzielaniu „chwilówek”!

Rząd przyjął projekt założeń do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Nowe przepisy mają m.in. ukrócić lichwiarskie odsetki pobierane przez firmy pożyczkowe.

Nowe przepisy mają za zadanie przede wszystkim ograniczyć możliwość pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów. Konsument ma być lepiej chroniony zarówno przed pobieraniem bardzo wysokich, nieuzasadnionych opłat...

Czy wiesz, że Provident pobierał opłaty za obsługę domową niezgodnie z prawem?
Zgodnie z orzeczeniem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: SOKiK) Provident bezprawnie pobierał opłatę za ubezpieczenie i obsługę domową za cały okres spłaty pożyczki, pomimo że pożyczkę spłacono przed terminem. Taką praktykę Sąd uznał za niedozwoloną, co oznacza, że można domagać się zwrotu bezprawnie pobranej kwoty lub też odmówić jej zapłaty, gdy "chwilówka" nadal obowiązuje strony. SOKiK orzekł, że Provident powinien stosować przepisy kodeksu cywilnego, zgodnie z...