Wyniki wyszukiwania tagu: błąd medyczny

Sposoby dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego

Dla nikogo nie jest już zaskoczeniem, że nieustannie wzrasta liczba skarg, zawiadomień, oraz pozwów, które mają na celu dochodzenie roszczeń związanych z błędami medycznymi.

Jeszcze do niedawna jedyną drogą dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia na skutek udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjent mógł dochodzić jedynie przed sądem cywilnym. Jednakże z dniem 1 stycznia 2012 roku, na mocy znowelizowanej...

Błąd medyczny oraz jego rodzaje

Czym w rzeczywistości jest błąd medyczny czy też błąd lekarski? Jakie zdarzenia mieszczą się w tej kategorii? Odpowiedzi na te pytania udzielił Sąd Najwyższy w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1955r.(IV CR 39/54), który nadal pozostaje aktualny. Zgodnie ze stanowiskiem SN błędem lekarskim jest czynność (zaniechanie) lekarza w sferze diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym....