Ubezpieczenie w banku. Wymierne korzyści czy droga fikcja?

Czyli słów kilka o umowach ubezpieczenia kredytu zawieranych w banku ...

Odszkodowanie z Auto Casco bez badań technicznych

Czy niedochowanie wymagań stawianych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze powoduje brak odszkodowania?

Drobny druk? Dodatkowe gwiazdki? Nie możesz ich pominąć!

Zapewne nie raz spotkałeś/aś się z odmową wypłaty odszkodowania

Zwrot kosztów środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody z ubezpieczenia OC

Z uwagi na fakt, iż spowodowanie wypadku komunikacyjnego stanowi najczęściej przestępstwo, ustawodawca przewidział w kodeksie karnym i kodeksie postępowania karnego instrumenty dochodzenia roszczeń majątkowych bez konieczności dochodzenia ich na drodze odrębnego powództwa cywilnego. Cywilna i karna droga zaspokojenia roszczeń są od siebie niezależne, zatem istnieje możliwość, że poszkodowany uzyska odszkodowanie od ubezpieczyciela w pełnej kwocie, a sąd w postępowaniu karnym nałoży na sprawcę...

Wartość rzeczywista czy odtworzeniowa? Czyli jak nie wpaść w pułapkę niskiej składki ubezpieczeniowej

Przy podejmowaniu decyzji o konieczności wykupienia polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania najczęściej pierwsze skrzypce gra jej cena. Im mniejsze koszty polisy, tym lepiej dla naszego portfela – myślimy. Jednak gdy dojdzie do sytuacji, w której nasze mieszkanie spłonie, zostanie zalane lub okradzione, ta wcześniejsza pozorna oszczędność może okazać się tragiczna w skutkach. Podobnie, jak niewysoka była składka na ubezpieczenie, proporcjonalnie niewielkie będzie także...

Odszkodowanie z autocasco powinno uwzględniać podatek VAT

Zawierając umowę ubezpieczenia autocasco każdy z nas oczekuje, iż w przypadku uszkodzenia lub utraty pojazdu otrzymamy odszkodowanie w wysokości, która w pełni pokryje powstałą szkodę. Zatem czy ubezpieczyciel opierając się na zapisach Ogólnych warunków ubezpieczenia ma prawo odmówić powiększenia wysokości należnego nam odszkodowania o kwotę podatku VAT?

Na szczęście Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, iż wypłata odszkodowania z autocasco nie może...

Weksla zabezpieczającego kredyt konsumencki nie można przenieść!

Zastanawialiście się kiedyś dlaczego to właśnie weksel służy instytucjom finansowym oraz bankom jako zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki? Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na szczególne cechy zobowiązania wynikającego z weksla, a ponadto ułatwioną możliwość dochodzenia należności pieniężnych. Nie bez znaczenia pozostaje także prosty sposób przeniesienia praw z tego dokumentu na inną osobę, przez instytucję indosu.

Na czym ona polega?

Więcej Brak komentarzy