Informacje o: Grzegorz Prigan

Ostatnie wpisy

Czy błąd w dacie może Allianz Życie kosztować miliony?

Na wstępie zaznaczam, że już niedługo opublikujemy następne posty odnośnie produktu LUCRO, a potem poddamy analizie LIBRĘ, PARETO i inne tego typu produkty. Powodem niezamierzonego opóźnienia jest oczekiwanie przeze mnie na odpowiedź zakładu ubezpieczeń na zadane przeze mnie pytania.

Natomiast dziś tylko krótko napiszę o zauważonym błędzie ubezpieczyciela, który być może będzie kosztował go miliony. Przypomnę, że prawie wszystkie zakłady ubezpieczeń bronią...

Czy polisolokata LUCRO jest nieważna z mocy prawa? część 2
W tej części o dalszych przesłankach, które mogą stanowić podstawę uznania umowy ubezpieczenia zwanej LUCRO jako nieważnej z mocy prawa i wstęp do wyjaśnienia dlaczego produkty LUCRO pomimo faktycznego powstawania w różnych okresach, jak jeden mąż obecnie tracą około 70%. Wadliwe ustalenie składek ubezpieczeniowych w polisolokatach LUCRO Element umowy ubezpieczenia, jakim jest składka ubezpieczeniowa musi przede wszystkim uwzględniać zasadę wzajemności, gdyż nie uwzględnienie tego elementu oznacza, że...
Czy polisolokata LUCRO jest nieważna z mocy prawa? część 1
Przystępując do umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym LUCRO zawartej pomiędzy bankiem Getin Noble Bank SA, a zakładem ubezpieczeń TU Allianz Życie Polska SA, ubezpieczony (Klient) sam sobie gwarantował, że w razie jego śmierci odszkodowanie otrzyma osoba uprawniona w wysokości nie większej, niż wpłacone przez niego środki w postaci składek, które zamieniono na jednostki uczestnictwa. W 1930 roku niemiecki ekspert ubezpieczeniowy...
Koniec z omijaniem prawa przy udzielaniu „chwilówek”!

Rząd przyjął projekt założeń do noweli ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Prawa bankowego. Nowe przepisy mają m.in. ukrócić lichwiarskie odsetki pobierane przez firmy pożyczkowe.

Nowe przepisy mają za zadanie przede wszystkim ograniczyć możliwość pobierania nadmiernych opłat, prowizji i odsetek w umowach pożyczek i kredytów. Konsument ma być lepiej chroniony zarówno przed pobieraniem bardzo wysokich, nieuzasadnionych opłat...