Ubezpieczenie w banku. Wymierne korzyści czy droga fikcja?

Czyli słów kilka o umowach ubezpieczenia kredytu zawieranych w banku ...

Odszkodowanie z Auto Casco bez badań technicznych

Czy niedochowanie wymagań stawianych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze powoduje brak odszkodowania?

Drobny druk? Dodatkowe gwiazdki? Nie możesz ich pominąć!

Zapewne nie raz spotkałeś/aś się z odmową wypłaty odszkodowania

Czy spadek przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza może oznaczać katastrofę?

18 października 2015 roku weszła w życie zmiana z zakresu dziedziczenia spadków, dotycząca m.in. zasad, według których następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Niestety media oraz nawet prasa branżowa bezrefleksyjnie trąbią, że "brak reakcji spadkobiercy nie spowoduje negatywnych konsekwencji w postaci obciążenia go długami spadkodawcy".

Czy to prawda? Niestety nie, a czujność w zakresie spadkobrania nadal jest...

Czy składki zapłacone za ubezpieczenie niskiego wkładu własnego są do odzyskania?

Po pierwszych zebranych doświadczeniach procesowych można śmiało powiedzieć, że ścieżka procesowa do odzyskania składek zapłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego została już wypracowana, tak samo, jak udało się to w przypadku polisolokat. Oczywiście każda sprawa jest trochę inna i wymaga każdorazowo osobnej analizy, gdyż różnie różne banki postępowały. Nadto klienci różne wzory umów i aneksy podpisywali, co też nie jest bez znaczenia w każdej sprawie z osobna.

Zawieszanie postępowań – prym statystyki nad niezawisłością sędziowską

Już w kilku prowadzonych przeze mnie aktualnie sprawach sąd I instancji zawiesił postępowanie na podstawie art. 177 §1 pkt 1 k.p.c. Zawieszenie postępowań sąd uzasadnił okolicznością, że rozstrzygnięcie uzależnione jest od rozważań oraz stanowiska zajętego przez Sąd Najwyższy w pytaniu prawnym zadanym w  sprawie X.

Jednakże art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c., stanowiący podstawę zawieszenia postępowania wskazaną przez  sąd I instancji,...

Polisolokaty, co dalej po decyzjach UOKiK?

Ostatnio Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pochwalił się, że przekonał zakłady ubezpieczeń, aby nie zabierały wszystkich oszczędności ubezpieczonych, a zadowoliły się jedynie 25% zgromadzonych środków. Ogłaszając to przełomowe osiągnięcie UOKiK stara się nas przekonać, że jest to niebywały sukces, a zachowanie instytucji zaufania publicznego, która pozbawia ćwierci oszczędności ubezpieczonego nie dając nic w zamian, jest normalnym działaniem rynkowym w państwie prawa.

więcej...