SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 403 § 2 k.p.c.Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu”. Okoliczność faktyczna, obok prawomocnego wyroku i środka dowodowego, stanowi równoważną i samodzielną podstawę wznowienia postępowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że wykrycie nowych okoliczności faktycznych stwarza tylko wówczas podstawę wznowienia postępowania, gdy odkryte zostały także okoliczności faktyczne zaszłe poza postępowaniem sądowym, które wprawdzie istniały już przed uprawomocnieniem się wyroku, ale nie były stronie znane, a które mogłyby mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1982 roku, sygn. akt II CO 1/82, Sąd Najwyższy wskazał, że „późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych może stanowić podstawę wznowienia postępowania tylko wtedy, gdy te okoliczności lub dowody pozostają potencjalnie w związku przyczynowym z wynikiem sprawy, a strona nie mogła z nich skorzystać. Z kolei w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 roku, sygn. akt I CZ 6/12 Sąd Najwyższy wskazał, że „zwrot późniejsze wykrycie środków dowodowych oznacza powzięcie wiadomości w sposób umożliwiający powołanie się na nie po raz pierwszy, zatem dotyczy tylko takiej sytuacji, gdy strona nie miała obiektywnej możliwości powołania się na dowód w toku wcześniejszego postępowania”.

 

Liczba komentarzy: 6

 1. 우리카지노사이트

  https://www.ekffo150.com 우리카지노사이트

 2. 퍼스트카지노

  https://www.bgj4949.com/first 퍼스트카지노

 3. 예스카지노

  https://www.bgj4949.com/yes 예스카지노

 4. 33카지노

  https://www.bgj4949.com/33 33카지노

 5. 월드카지노

  https://www.bgj4949.com/world 월드카지노

 6. 슈퍼카지노

  https://www.bgj4949.com/super 슈퍼카지노

Zostaw odpowiedźOdpowiedz na „퍼스트카지노