Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń to główne założenia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Prezydent podpisał ustawę 22 marca 2013 r., natomiast 28 marca 2013 r. tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ustawa zacznie obowiązywać 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z nowymi przepisami termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien...