W dniu 7 lipca 2013 roku wchodzi w życie Ustawa z dnia 10 maja 2013 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2013, poz. 654).

 Jedną ze zmian w kodeksie postępowania cywilnego jest zmiana art. 126 kodeksu postepowania cywilnego i obowiązek podawania w piśmie procesowym numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numeru identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego...