Wypowiedzenie umowy spółki zależy od tego czy umowa spółki została zawarta na czas określony czy na czas nieokreślony. W przypadku umowy spółki zawartej na czas określony nie ma możliwości jej wypowiedzenia, chyba że sama umowa tak stanowi. Wypowiedzenie umowy spółki dokonywane jest przez jednostronne oświadczenie woli skierowane do wspólników. Jeśli umowa została zawarta na czas nieokreślony wypowiedzenie powinno nastąpić na 6 miesięcy przed...