Jeśli najemca zalega z zapłatą czynszu najmu i nie reaguje na kierowane wezwania do zapłaty, możesz skierować pozew do Sądu. Problemem może być określenie wartości przedmiotu sporu w sprawie o zapłatę zaległego czynszu najmu.

Zgodnie z art. 22 kodeksu postępowania cywilnego „w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają...