Na wstępie powiedzieć należy, że środki te wykluczają się wzajemnie i nie jest możliwe jednoczesne ich złożenie. Jeśli jednak z ostrożności procesowej decydujemy się na łączne ich złożenie, Sąd wezwie stronę do sprecyzowania, które z pism procesowych strona decyduje się wnieść.

Wniosek o przywrócenie terminu jest uzasadniony w sytuacji kiedy strona nie neguje uchybienia terminowi, wskazując przyczyny usprawiedliwiające uchybienie terminowi. Pamiętać należy,...