Wartość przedmiotu zaskarżenia a dopuszczalność skargi kasacyjnej

Do dnia 2 maja 2012 roku to jest do dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  obok progu kasacyjnego w wysokości 50 000,00 zł w sprawach cywilnych, obowiązywał wyższy próg w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu gospodarczym – to jest 75 000,00 zł....