Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach "już same objawy zachowania dłużnika wystarczą do stwierdzenia, że uznaje roszczenie. Uznanie niewłaściwe polega na tym, że dłużnik nie składa wprawdzie wyraźnego oświadczenia o uznaniu roszczenia, lecz na podstawie objawów jego zachowania kontrahent może zasadnie przyjmować, że dłużnik ma świadomość ciążącego na nim zobowiązania i ma zamiar dobrowolnego spełnienia świadczenia" [wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., I ACa 663/12, LEX nr 1280122].