Powództwo wzajemne stanowi jeden ze środków obrony pozwanego w procesie. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeśli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.

Natomiast powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne m.in. w następujących sprawach:

(1)   O rozwód i o separację,

(2)   W postępowaniu nakazowym,

(3)   O ochronę posiadania.

Można je wytoczyć bądź w odpowiedzi...