Jeśli dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę i składasz odwołanie od wypowiedzenia, upewnij się czy nie jesteś zobowiązany do uiszczenia opłat sądowych. I tak zgodnie z art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia....