Obecny model postępowania cywilnego wymaga od stron i uczestników aktywności w dowodzeniu swoich racji. W szybko zmieniającej się rzeczywistości często nie jesteśmy w stanie za pomocą swojej wiedzy udowodnić swojego roszczenia zarówno co do zasady jak i wysokości. Mamy wewnętrzne przekonanie o słuszności swoich twierdzeń, logiczne jest naszym zdaniem, że to my mamy rację. Ale czy to wystarczy w procesie?

Otóż niestety...