W dniu 17 sierpnia 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1), zgodnie z którą złożenie pisma procesowego na poczcie w jakimkolwiek kraju UE ze złożeniem go w placówce w Polsce (tak: art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego). Nowe przepisy kodeksu postępowania...