Wreszcie leasingobiorcy mają potężną broń w sporze z leasingodawcami, którzy niejednokrotnie zaniżali wartość przedmiotu leasingu przy jego rozliczeniu. Dzięki orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 roku prawdopodobnie sądy powszechne większą wagę będą przykładać do twierdzeń leasingobiorców, że wartość zwróconego przedmiot leasingu została zaniżona przez leasingodawcę. Sąd Najwyższego (sygnatura akt I CSK 377/12) stwierdził, że w razie sporu o wartość zwracanego przedmiotu leasingu jego oszacowanie należy...