Powództwo w sprawach o świadczenie może zostać sformułowane w następujący sposób:

(1)   alternatywnie

(2)   jako facultas alternativa

(3)   ewentualnie

Alternatywny sposób formułowania żądania pozwu występuje w przypadku zobowiązania przemiennego. Możliwość alternatywnego sformułowania wynika z ustawy albo z umowy. (np. o dokonanie naprawy samochodu albo do wydania nowego samochodu wolnego od wad). W wypadku kiedy dłużnik nie dokona wyboru  w...