W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy.

W ustalonym stanie faktycznym sąd ustalił, że zamawiający zlecił przygotowanie dużej działki pod zasiew trawy. Wykonawca dzieło wykonał i wystawił fakturę VAT. Jak to jednak bywa w praktyce zapłata...