Na wstępie wyjaśnienia wymaga pojęcie zmian przedmiotowych powództwa, które może polegać na ograniczeniu lub rozszerzeniu żądania pozwu (zmiany ilościowe) bądź zmianie lub przekształceniu podstawy faktycznej powództwa (zmiany jakościowe). Zmianą powództwa jest także powołanie jako innej podstawy prawnej z jednoczesnym uzupełnieniem bądź wymianą okoliczności faktycznych.

W postępowaniu apelacyjnym co do zasady obowiązuje zakaz dokonywania zmian ilościowych polegających na rozszerzeniu żądania pozwu oraz zakaz...