opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

Koniec samowoli leasingodawcy przy rozliczeniu leasingu
Wreszcie leasingobiorcy mają potężną broń w sporze z leasingodawcami, którzy niejednokrotnie zaniżali wartość przedmiotu leasingu przy jego rozliczeniu. Dzięki orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 roku prawdopodobnie sądy powszechne większą wagę będą przykładać do twierdzeń leasingobiorców, że wartość zwróconego przedmiot leasingu została zaniżona przez leasingodawcę. Sąd Najwyższego (sygnatura akt I CSK 377/12) stwierdził, że w razie sporu o wartość zwracanego przedmiotu leasingu jego oszacowanie należy...
Obiecuje, że odda? czy wystarczy wierzyć aby się nie przedawniło?

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach "już same objawy zachowania dłużnika wystarczą do stwierdzenia, że uznaje roszczenie. Uznanie niewłaściwe polega na tym, że dłużnik nie składa wprawdzie wyraźnego oświadczenia o uznaniu roszczenia, lecz na podstawie objawów jego zachowania kontrahent może zasadnie przyjmować, że dłużnik ma świadomość ciążącego na nim zobowiązania i ma zamiar dobrowolnego spełnienia świadczenia" [wyrok z dnia 31 stycznia 2013 r., I ACa 663/12, LEX nr 1280122].

Znowelizowana broń przydatna do walki z dłużnikami

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń to główne założenia ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Prezydent podpisał ustawę 22 marca 2013 r., natomiast 28 marca 2013 r. tekst został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ustawa zacznie obowiązywać 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

Zgodnie z nowymi przepisami termin zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami nie powinien...

Sromotna porażka PZU naszym procesowym zbawieniem
Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 25 lutego 2013 roku dotyczy decyzji prezesa UOKiK z grudnia 2010 r. odnośnie PZU Życie w sprawie załamka Q w zapisie EKG.
Sąd Apelacyjny ostatecznie przyznał rację prezesowi UOKiK i ukarano PZU Życie za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów karą w wysokości 3 967 296 zł.
W sprawie chodziło o to, że przyjęta przez PZU Życie definicja zawału serca mogła uniemożliwiać ubezpieczonym wypłatę...