opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

Niedozwolone klauzule umowne – co to takiego?

Niedozwolone postanowienia umowne (tzw. klauzule abuzywne) to postanowienia, które nie zostały uzgodnione z konsumentem indywidualnie, a które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.

Co do zasady nie wiążą one konsumenta, chyba że określają główne świadczenia stron, w tym cenę, ale tylko jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

W procesie jest to bardzo...

Pięć gwiazdek w katalogu, a na miejscu tylko jedna?

Wakacje tuż tuż... również oczekujecie na upragniony urlop? A może już zaplanowaliście swój wymarzony wyjazd?

Pomimo, iż odpowiedniej ilości słońca nie jest w stanie zagwarantować nawet najlepsze biuro podróży, to jak na pewno zdążyliście się przekonać w wielu przypadkach rzeczywiste warunki wypoczynku często odbiegają od tych oferowanych na kartach kolorowego katalogu. O ile dla nikogo nie stanowi już zaskoczenia możliwość dochodzenia odszkodowania...

E-sądzie tylko nowe długi – do 3 lat

Sejm, uchwalając nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, nie zdecydował się po poprawce Senatu rozciągnąć obowiązku wskazania numeru PESEL pozwanego na zwykłe postępowania.

Jednakże w e-sądzie będą dochodzone tylko długi powstałe w ostatnich trzech latach.

I to jest dobra wiadomości dla wielu obywateli.

...
Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga zachowania żadnej szczególnej formy.

W ustalonym stanie faktycznym sąd ustalił, że zamawiający zlecił przygotowanie dużej działki pod zasiew trawy. Wykonawca dzieło wykonał i wystawił fakturę VAT. Jak to jednak bywa w praktyce zapłata...