Współuczestnictwo materialne a współuczestnictwo formalne

O współuczestnictwie materialnym mówimy wtedy, kiedy kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej. Przy współuczestnictwie materialnym wartość przedmiotu sporu (zaskarżenia) stanowi suma ich wartości. Jako przykłady współuczestników materialnych można wskazać:

(a)  gdy wierzyciel spadkowy dochodzi zapłaty długu od spadkobierców po podziale spadku między nich w częściach odpowiadających ich udziałom w spadku,

(b) w sprawie przeciwko współwłaścicielom nieruchomości obciążonej o zaniesienie służebności.

 Ze współuczestnictwem formalnym mamy do czynienia, wtedy gdy roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli ponadto właściwość sądu jest uzasadniona dla każdego z roszczeń lub zobowiązań z osobna, jako też dla wszystkich wspólnie. I tak współuczestnictwo formalne zachodzi w sprawach gdy najemcy różnych lokali użytkowych zostaną współpozwani o zaległe czynsze.

Dla strony połączonej węzłem współuczestnictwa formalnego jest tyle wartości przedmiotu sporu (zaskarżenia), ilu jest współuczestników składających jedno pismo (tak: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 1998 roku, sygn. akt III CZP 69/98).

 

Liczba komentarzy: 2

  1. ???

    przykład (b)

    czy na pewno sprawę o zniesienie służebności wytacza się przeciwko wspólwłaścicielom nieruchomości obciązonej ?

    a może to oni występują przeciwko właścicielowi nieruchomości władnącej?

  2. Aga

    rewelacja! Super wyjaśnione:)

Zostaw odpowiedź