Co to jest powództwo wzajemne?

Powództwo wzajemne stanowi jeden ze środków obrony pozwanego w procesie. Powództwo wzajemne jest dopuszczalne, jeśli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrącenia.

Natomiast powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne m.in. w następujących sprawach:

(1)   O rozwód i o separację,

(2)   W postępowaniu nakazowym,

(3)   O ochronę posiadania.

Można je wytoczyć bądź w odpowiedzi na pozew, bądź oddzielnie, nie później jednak niż na pierwszej rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku zaocznego. Pozew wzajemny jest wnoszony do sądu pozwu głównego, niezależnie od tego, jaka byłaby właściwość miejscowa, gdyby został złożony samodzielnie.

Powództwo wzajemne tak jak i pozew powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, zatem powództwo wzajemne nie może zostać zgłoszone ustnie.

Od pozwu wzajemnego należy także uiścić opłatę (całą opłatę pobiera się od pozwu wzajemnego art.18 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), o ile powód wzajemny nie jest zwolniony od kosztów sądowych.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź