A jednak konstytucyjne zmiany ministra Gowina

„Tworzenie i znoszenie sądów nie jest równoznaczne z określeniem lub zmianą ich ustroju”

„Na poziomie ustawy muszą być określone podstawowe elementy ustroju i właściwości sądów, nie wyklucza to jednak odesłania przez ustawodawcę spraw szczegółowych do regulacji w drodze rozporządzenia” – stwierdził w ustnym uzasadnieniu orzeczenia TK sędzia-sprawozdawca Marek Kotlinowski.

Wyrok nie był jednogłośny. Zdania odrębne zgłosiło czworo z 15 sędziów TK: Wojciech Hermeliński, Teresa Liszcz, Andrzej Wróbel i Marek Zubik. Uznali oni, że podstawa prawna rozporządzenia MS pozwala na zbyt głębokie wnikanie w gwarantowaną konstytucyjnie odrębność władzy sądowniczej, a kwestie takie jak liczba sądów to także sprawa ustrojowa, więc nie może jej regulować rozporządzenie, tylko co najmniej ustawa.

I to na tyle … ja osobiście podzielam pogląd ze zdań odrębnych.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź