Archiwum miesięczne: Sierpień 2013

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 17 sierpnia 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.1), zgodnie z którą złożenie pisma procesowego na poczcie w jakimkolwiek kraju UE ze złożeniem go w placówce w Polsce (tak: art. 165 § 2 kodeksu postępowania cywilnego). Nowe przepisy kodeksu postępowania...

Wartość przedmiotu zaskarżenia a dopuszczalność skargi kasacyjnej

Wartość przedmiotu zaskarżenia a dopuszczalność skargi kasacyjnej

Do dnia 2 maja 2012 roku to jest do dnia wejścia w życie Ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  obok progu kasacyjnego w wysokości 50 000,00 zł w sprawach cywilnych, obowiązywał wyższy próg w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu gospodarczym – to jest 75 000,00 zł....

Sprawy z zakresu prawa pracy nie zawsze wolne od opłat sądowych dla pracownika!

Jeśli dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę i składasz odwołanie od wypowiedzenia, upewnij się czy nie jesteś zobowiązany do uiszczenia opłat sądowych. I tak zgodnie z art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia....