opinia prywatna czy warto w nią inwestować?

Jak możemy wykorzystać opinię prywatną podczas toczącego się postępowania i czy warto za nią płacić ?

Oddanie i odebranie dzieła to nie to samo, wiedziałeś?

W orzeczeniu w sprawie II CSK 21/12 Sąd Najwyższy wskazał, że oddanie i odebranie dzieła to nie to samo. Dodał także, że oddanie dzieła nie wymaga

ZNOWELIZOWANA BROŃ DO WALKI Z DŁUŻNIKAMI

Zmniejszenie opóźnień w zapłacie należności przez dłużników oraz zachęcenie stron do stosowania krótszych terminów rozliczeń

Jak się bronić w sprawach K.U.K.- E. F. I., Royal i Centrum Niderlandzkie?
Jak niestety wiedzą pracodawcy związani z agencjami pracy tymczasowej Royal sp. z o.o.  z Wrocław, K.u.K.-E.F.I Sp. z o.o. z Olsztyna i Centrum Niderlandzkiego ich wyjaśnienia nie przekonują urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, a nawet często sądu powszechnego. Nawet prawomocne wyroki zasądzające wynagrodzenie za pracę dla pracowników ze spornego okresu nie są respektowane przez w/w podmioty. Mimo to wielu pokrzywdzonych pracodawców ma szansę udowodnić swoje racje, o ile zostanie...
Kolejność spłaty długów względem jednego wierzyciela

Art. 451 kodeksu cywilnego zasadniczo dłużnikowi powierza możliwość określenia skutków swego świadczenia. Spełniając świadczenie, może on wskazać, który z kilku długów chciałby zaspokoić. Dłużnik może złożyć oświadczenie o zarachowaniu już przy spełnianiu świadczenia, ale także później, aż do chwili gdy wierzyciel w sporządzonym przez siebie pokwitowaniu określi sposób zarachowania, zaś pokwitowanie to zostanie przez dłużnika przyjęte.

Jednakże nawet wtedy, gdy dłużnik wskaże...

ZMIANA POWÓDZTWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY
ZMIANA POWÓDZTWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Dopuszczalność zamiany powództwa została określona a art. 193 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu. W sprawach z zakresu prawa pracy możliwa jest zmiana powództwa w ten sposób, że zamiast żądania przywrócenia do pracy, powód żąda odszkodowania. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych...

SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 403 § 2 k.p.c.Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu”. Okoliczność faktyczna, obok prawomocnego wyroku i środka dowodowego, stanowi równoważną i samodzielną podstawę wznowienia postępowania. Nie...