Wiedziałeś o tym, że na placu budowy też może dojść do naruszenia praw autorskich? Jeśli nie to uczulamy Cię, że w tej kwestii trzeba zwracać uwagę na regulacje umowne odnoszące się do majątkowych praw autorskich projektantów.

Status prawny projektów budowlanych i architektoniczno-budowlanych należy rozpatrywać w kilku aspektach, tj.

(1)     ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach...