Czyżby nowa linia orzecznicza w sprawach dotyczących samowoli budowlanych ? Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 2125/12) budynek wzniesiony na podstawie unieważnionego później pozwolenia
na budowę nie jest samowolą budowlaną.

O samowoli budowlanej nie ma też mowy, gdy pozwolenie wydano w wyniku przestępstwa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku skargi kasacyjnej p. Jana K.

Stan faktyczny jest...