W ostatnich dniach, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Sprawa nosi sygnaturę akt K 36/12. Konkluzja pracy Trybunału jest następująca: zasady rozliczania wkładu mieszkaniowego w wypadku niektórych mieszkań lokatorskich naruszają Konstytucję.

Art. 8 (treść przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego)

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni...