Wyniki wyszukiwania tagu: samowola budowlana

Płacisz albo rozbieraj (się)!

Złe informacje dla wszystkich zainteresowanych. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że do opłaty legalizacyjnej nie można zastosować tzw. ulg uznaniowych z art. 67a Ordynacji Podatkowej. Co to oznacza w rzeczywistości?  A to, że takiej opłaty nie można umorzyć ani też rozłożyć na raty.

Zgodnie z tym art. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

Więcej liczba komentarzy: 9

Budynek wzniesiony na podstawie unieważnionego pozwolenia
na budowę nie jest samowolą budowlaną!

Czyżby nowa linia orzecznicza w sprawach dotyczących samowoli budowlanych ? Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II OSK 2125/12) budynek wzniesiony na podstawie unieważnionego później pozwolenia
na budowę nie jest samowolą budowlaną.

O samowoli budowlanej nie ma też mowy, gdy pozwolenie wydano w wyniku przestępstwa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku skargi kasacyjnej p. Jana K.

Stan faktyczny jest...