Wyniki wyszukiwania tagu: rozbiórka

Współwłasność a rozbiórka.

Zgodnie z omawianym w ostatnich dniach przez Rzeczpospolitą wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, karę grzywny w celu przymuszenia rozbiórki budynku dostanie każdy współwłaściciel z osobna. Wyrok jest nieprawomocny – przysługuje od niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sprawa legalności budowy nieruchomości trafiła już raz do Naczelnego Sądu Administracyjnego i dwukrotnie rozpatrywał ją Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny jest następujący: w...

Płacisz albo rozbieraj (się)!

Złe informacje dla wszystkich zainteresowanych. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że do opłaty legalizacyjnej nie można zastosować tzw. ulg uznaniowych z art. 67a Ordynacji Podatkowej. Co to oznacza w rzeczywistości?  A to, że takiej opłaty nie można umorzyć ani też rozłożyć na raty.

Zgodnie z tym art. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

Więcej liczba komentarzy: 9