Wyniki wyszukiwania tagu: roboty budowlane

Inwestorze pamiętaj – to Ty odpowiadasz za organizację i bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego

Zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj. takich prac jak wytyczenie geodezyjne obiektu, zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów czy też wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby realizowanej inwestycji. Podjęcie takich prace jest w praktyce bardzo ważne, gdyż ich wykonywanie uznawane jest już za budowę – oznacza to że...

Kiedy można rozpocząć roboty budowlane?

Teoretycznie sprawa wydaje się dosyć prosta, gdyż wszystko jest uregulowane w przepisach prawa budowlanego. Samo zatem nasuwa się pytanie, skąd zatem tyle spraw dotyczących samowoli budowlanych? Źródeł odpowiedzi na to pytanie należy szukać w niezrozumieniu i błędnej wykładni przepisów prawa budowlanego. Problem jest na tyle poważny, że dwa lata temu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opracował specjalne wyjaśnienia w tej sprawie.

Zgodnie z...