Projekt budowlany zatwierdzony decyzją starosty dotyczącą pozwolenia na budowę stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na wniosek – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 97/13. Orzeczenie jest nieprawomocne, przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł tak po rozpatrzeniu skargi kobiety, która chciała zapoznać się z projektem budowlanym...