Wyniki wyszukiwania tagu: proces budowlany

Tablica budowy a ochrona danych osobowych

Dosyć istotna kwestia  z punktu widzenia prawa budowlanego została poruszona w ostatnich dniach na łamach strony internetowej Rzeczpospolitej, www.rp.pl, a mianowicie dotycząca tego jakie dane osobowe mogą być ujawnione na ogólnodostępnej tablicy budowy. No właśnie jakie? Należy przeanalizować tę kwestię z punktu widzenia Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przede wszystkim należy podkreślić, iż oczywistym jest...

Inwestorze pamiętaj – to Ty odpowiadasz za organizację i bezpieczeństwo procesu inwestycyjnego

Zgodnie z art. 41 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy, tj. takich prac jak wytyczenie geodezyjne obiektu, zagospodarowanie terenu wraz z budową tymczasowych obiektów czy też wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby realizowanej inwestycji. Podjęcie takich prace jest w praktyce bardzo ważne, gdyż ich wykonywanie uznawane jest już za budowę – oznacza to że...