Wyniki wyszukiwania tagu: pozwolenie na budowę

Jawność projektu budowlanego

Projekt budowlany zatwierdzony decyzją starosty dotyczącą pozwolenia na budowę stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na wniosek – tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie o sygn. akt II SAB/Kr 97/13. Orzeczenie jest nieprawomocne, przysługuje na niego skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł tak po rozpatrzeniu skargi kobiety, która chciała zapoznać się z projektem budowlanym...

Wybij okno w ścianie, ale pamiętaj o pozwoleniu!

Chcesz wybić okno w ścianie? Pamiętaj, że na to także potrzebujesz pozwolenia. Mężczyzna składający skargę kasacyjną w tej sprawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wiedział o tym, i teraz nie tylko dopuścił się samowoli budowlanej, ale także będzie musiał  je zamurować, bo budynek stoi za blisko granicy z działką sąsiada. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II OSK 746/12.

Więcej liczba komentarzy: 1

Budynek a fundamenty – domek letniskowy na betonowych bloczkach

Naczelny Sąd Administracyjny  w sprawie o sygn. akt II OSK 315/12 (wyrok prawomocny) rozpatrzył spór sąsiedzki dotyczący legalności rozbudowy niewielkiego budynku rekreacyjnego (rozbudowa o domek letniskowy), który został wybudowany blisko granicy działki sąsiada.

Niniejsza inwestycja została oprotestowana przez właścicielkę jednej z działek sąsiedzkich, gdyż w jej opinii, powiększany budynek w sposób niebezpiecznie zbliżyłby się do granicy działek, co groziłoby zasłonięciem okien. Ponadto,...

O pozwoleniu na budowę ciąg dalszy

Jakiś czas temu poruszałem kwestie nowelizacji przepisów prawa budowlanego, w zakresie likwidacji pozwolenia na budowę (http://blog.laurifer.pl/prawo-budowlane/pozwolenie/likwidacja-pozwolenia-na-budowe-nadszedl-czas-rejestracji-inwestycji/). Kwestia ta została poruszona w sposób dość ogólny, dlatego myślę że w świetle ostatnich doniesień i informacji warto przyjrzeć się jej teraz trochę bardziej dokładniej.

Założenie nowelizacji jest jasne: projekt budowy własnego domu wystarczy zgłosić staroście. Jeśli nie wniesie on zastrzeżeń w ciągu 30 dni, inwestor...