Sąd Okręgowy w Białymstoku w sprawie o sygn. (sygn. akt: II Ca 463/13) orzekł, że pośrednik nie może domagać się zapłaty prowizji, jeżeli klient sam znalazł nabywcę nieruchomości.

Stan faktyczny sprawy był następujący: współwłaścicielki mieszkania zainteresowane sprzedażą swojej nieruchomości zawarły w tym celu umowę pośrednictwa z agencją pośrednictwa nieruchomości w Białymstoku. Umowa ta została zawarta na wyłączność, a wynagrodzenie biura ustalono na...