Wyniki wyszukiwania tagu: opłata legalizacyjna

O rozłożeniu na raty kary lub jej umorzeniu jeszcze słów kilka…

W jednym z ostatnich wpisów na naszym blogu informowaliśmy o wyroku NSA dotyczącym ewentualnego rozłożenia na raty lub umorzenia opłaty legalizacyjnej za samowole budowlaną. Tym razem rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie o syg. akt II SA/Sz 1238/12, dotyczącego także tej kwestii, tj. umorzenia lub rozłożenia na raty należności.

Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, jeżeli osoba ukarana za nielegalną wycinkę drzewa domagała się...

Płacisz albo rozbieraj (się)!

Złe informacje dla wszystkich zainteresowanych. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że do opłaty legalizacyjnej nie można zastosować tzw. ulg uznaniowych z art. 67a Ordynacji Podatkowej. Co to oznacza w rzeczywistości?  A to, że takiej opłaty nie można umorzyć ani też rozłożyć na raty.

Zgodnie z tym art. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

Więcej liczba komentarzy: 9